Ζιώτης Πέτρος του Δημητρίου (12) #3029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: ZDP-12

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

                         

Γεννήθηκε το 1837

στο βιβλίο γάμων Κοιμήσεως Θεοτόκου αναφέρεται ως γεννηθείς το 1840.

 

Δημοτολόγια: D73-6,

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EK65-4, EK72-4, EK-772,

 

Επάγγελμα: ράπτης, ιερεύς

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM442, OTM486,  

 

Κατοικία: Spitia-K1 (Κ1φ),

 

Γάμος  το 1862 με την Σύμπουρα Φραγκούλα του Μιχαήλ (121) #3028 οκτώ τέκνα

 

Λαογραφικά: Laog-PapaPetrisPapaZannis,

 

Παρεπώνυμο: Παπαπετρής.

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα