Πατέρας:   
Δημήτριος Σύμπουρας του Νικολάου, 1815  #2003.
Μητέρα:   
Φλωρέζα του Θεοφίλου Κοραχάη, 1821  #3065.

12345
Λεωνίδας Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1845  #3067.
1) Νικόλαος Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Λεωνίδα, 1867
 #3072.
2) Μαριώ του Λεωνίδα Μπουκουβάλα ή Σύμπουρα,
 #3073.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Σύμπουρας του Ιωάννη, 1774 (+1859)

2

Φρατζέσκα, 1786

2001

Δημήτριος Σύμπουρας του Νικολάου, 1815

2003

Θεόφιλος Κοραχάης του Αντωνίου, 1782 (+1842, Μάιος)

4498

Αικατερίνη, 1783

4499

Φλωρέζα του Θεοφίλου Κοραχάη, 1821

3065