Ζιώτης Μιχαήλ του Νικολάου (17) #3892

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

                         

Γεννήθηκε το 1854. Απεβίωσε το 1917

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1847-1865,

 

Μητρώο Αρρένων 1845-1900 Στενιών Ανδρου: OTM-345,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374, OTM486 (γάμος με την Αγγελικώ Ψαρρού),

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EklοKatal-4, EklοKatal-6,

 

Επάγγελμα: ναύτης

 

Γάμος (αρχ. Καϊρείου Βιβλιοθήκης) το 1880  με την  Ψαρρού Αγγελικώ του Δημητρίου (1114) #3895 τρία τέκνα

 

Παρεπώνυμο: Κιτρινιάρης

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα