Παρεπώνυμα και παρατσούκλια

 

Από τις Στενιές υπάρχουν καταγεγραμμένα στον ιστότοπο αυτό 74 επίθετα. Η συντριπτική πλειοψηφία σε άτομα, περιορίζεται σε μόλις 16 από αυτά (Παλαιοκρασσάς, Πολέμης, Φαλαγκάς, Κυρτάτας, Βαλμάς, Γιαλούρης, Κέτσης ή Λέκκας, Κουρτέσης, Κουτσούκος, Λογοθέτης, Μπέης, Πέτσας, Σαρρής, Στεφάνου, Χαζάπης και Χαρχαρός, με τα τέσσερα πρώτα μακράν πολυπληθέστερα των υπολοίπων.

 

Κατά τη συνήθεια που υπάρχει σε όλα τα μέρη και για να γίνεται διάκριση μεταξύ συνονόματων, αλλά και με το ίδιο πατρώνυμο ατόμων, χρησιμοποιούνται παρεπώνυμα (π.χ. Προύχοντας, Μπουλάκας, Κρήπας) τα οποία συχνά χαρακτηρίζουν και τους κατιόντες αυτού που πρωτοχαρακτηρίστηκε με ένα από αυτά, καθώς και παρατσούκλια, άλλοτε χωρίς ουσιαστική ετυμολογία, άλλοτε επαινετικά, άλλοτε από σκωπτικά έως ιδιαίτερα σκωπτικά και ενίοτε με εμφανή σκληρότητα, αναφορικά με σωματικά ή πνευματικά του ατόμου χαρακτηριστικά.

 

Σημ. στις παρακάτω καταγραφές με παρατσούκλια, υπάρχουν και ελάχιστα τα οποία για ευνόητους λόγους παραλείπονται.

 

Ακολουθεί μία καταγραφή που έγινε από τον Γρηγόριο Ν.Εξαδάκτυλο. (σημ. κ.ο. = και η οικογένεια του)

 

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Α - Ι     

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Κ                                

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Λ - Μ

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Ν - Ρ                       

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Σ - Ω

 

 

Ο καλός φίλος του ιστότοπου Δημήτρης Στ. Πολέμης (Τάκης) κατέγραψε μερικές εκατοντάδες από τα Στενιώτικα παρεπώνυμα και παρατσούκλια τα οποία παρουσιάζοντα ταξινομημένα στις επόμενες ιστοσελίδες.

 

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Α - Ι     

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Κ- Λ

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Μ - Ο   

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Π - Σ    

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Τ - Ω    

 

 

 

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια έχουν καταγραφεί και από τον Επαμεινώνδα Δ.Λογοθέτη και εμφανίζονται στα Στενιώτικα οικογενειακά δέντρα.

 

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Α - Κ

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Λ - Ο

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Π - Ω

 

 

Αθροιστικά περισσότεροι από 900 Στενιώτες και Στενιώτισσες έχουν καταγραφεί. Βέβαια πολλοί μπορεί να έχουν το ίδιο παρεπώνυμο το οποίο χαρακτηρίζει ολόκληρες οικογένειες (π.χ. Γιαλαρός, Κούτουκας), όπως επίσης σημειώνω ότι υπάρχουν και παρεπώνυμα για τα οποία οι (προσωπικές βασικά) σημειώσεις των συντακτών τους (Εξαδάκτυλος, Πολέμης) δεν με οδήγησαν στην μονοσήμαντη ταυτοποίηση τους με άτομα.

Στις περιπτώσεις που η ετυμολογία του παρεπώνυμου δεν υπάρχει, συχνά παρατηρείται και διαφορετική καταγραφή από τους συντάκτες π.χ. Ηλαλος και Ιλαλος.

Τέλος πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, σε αυτές τις καταγραφές μέρος των οποίων η πληροφόρηση προέρχεται από τον προφορικό λόγο από παλαιότερους προς νεότερους, υπάρχει και η περίπτωση του λάθους.

 

Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

Επιστροφή στον κατάλογο με τα μητρώα