Στενιώτικα παρεπώνυμα και παρατσούκλια

 

Από τις Στενιές υπάρχουν καταγεγραμμένα στον ιστότοπο αυτό 74 επίθετα. Η συντριπτική πλειοψηφία σε άτομα, περιορίζεται σε μόλις 16 από αυτά (Παλαιοκρασσάς, Πολέμης, Φαλαγκάς, Κυρτάτας, Βαλμάς, Γιαλούρης, Κέτσης ή Λέκκας, Κουρτέσης, Κουτσούκος, Λογοθέτης, Μπέης, Πέτσας, Σαρρής, Στεφάνου, Χαζάπης και Χαρχαρός, με τα τέσσερα πρώτα μακράν πολυπληθέστερα των υπολοίπων.

 

Κατά τη συνήθεια που υπάρχει σε όλα τα μέρη και για να γίνεται διάκριση μεταξύ συνονόματων, αλλά και με το ίδιο πατρώνυμο ατόμων, χρησιμοποιούνται παρεπώνυμα (π.χ. Προύχοντας, Μπουλάκας, Κρήπας) τα οποία συχνά χαρακτηρίζουν και τους κατιόντες αυτού που πρωτοχαρακτηρίστηκε με ένα από αυτά, καθώς και παρατσούκλια, άλλοτε χωρίς ουσιαστική ετυμολογία, άλλοτε επαινετικά, άλλοτε από σκωπτικά έως ιδιαίτερα σκωπτικά και ενίοτε με εμφανή σκληρότητα, αναφορικά με σωματικά ή πνευματικά του ατόμου χαρακτηριστικά.

 

Σημ. στις παρακάτω καταγραφές με παρατσούκλια, υπάρχουν και ελάχιστα τα οποία για ευνόητους λόγους παραλείπονται.

 

Ακολουθεί μία καταγραφή που έγινε από τον Γρηγόριο Ν.Εξαδάκτυλο info. (σημ. κ.ο. = και η οικογένεια του)

 

Παρατσούκλια ανδρών:

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Α - Ι  

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Κ                          

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Λ - Μ

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Ν - Ρ                 

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Σ - Ω

 

Παρατσούκλια γυναικών (από καταγραφή σε Μητρώο Θηλέων)

Παρατσούκλια γυναικών (από χειρόγραφη καταγραφή)

 

 

 

Ο καλός φίλος του ιστότοπου Δημήτρης Στ. Πολέμης (Τάκης) info κατέγραψε μερικές εκατοντάδες από τα Στενιώτικα παρεπώνυμα και παρατσούκλια τα οποία παρουσιάζοντα ταξινομημένα στις επόμενες ιστοσελίδες.

 

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Α - Ι  

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Κ- Λ

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Μ - Ο         

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Π - Σ          

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Τ - Ω          

 

 

 

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια έχουν καταγραφεί και από τον Επαμεινώνδα Δ. Λογοθέτη info και εμφανίζονται στα Στενιώτικα οικογενειακά δέντρα.

 

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Α - Κ

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Λ - Ο

Παρεπώνυμα και παρατσούκλια από Π - Ω

 

Το καλοκαίρι του 2019 λάβαμε από τον κο Πέτσα Στέφανο του Γεωργίου (1244) #2321 κατάλογο με τους συνομήλικους του, που γεννήθηκαν το 1930. Αναφέρονται  16 άνδρες και 11 γυναίκες. Ο κατάλογος γράφτηκε από τον Κουτσούκο Δημήτρη του Ιωάννη (11824) #285 στις 1 Αυγούστου 1985.

Για να δείτε το κείμενο από το χειρόγραφο του Κουτσούκου πατήστε εδώ.

 

Καταλογος γεννηθέντων το 1930. Περιέχει και τα αντίστοιχα παρεπώνυμα.

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών ετών 1845  - 1900. Καταγραφή του Γρηγόρη Εξαδάκτυλου. Περιέχει και παρεπώνυμα.

 

Ορισμένα παρεπώνυμα και παρατσούκλια βρίσκονται σε όλους τους καταλόγους, άλλα πάλι ίσως λιγότερο γνωστά, πρέπει να αναζητηθούν σε κάθε κατάλογο χωριστά.

 

Αθροιστικά σχεδόν 950 Στενιώτες και Στενιώτισσες έχουν καταγραφεί. Βέβαια πολλοί μπορεί να έχουν το ίδιο παρεπώνυμο το οποίο χαρακτηρίζει ολόκληρες οικογένειες (π.χ. Γιαλαρός, Κούτουκας), όπως επίσης σημειώνω ότι υπάρχουν και παρεπώνυμα για τα οποία οι (προσωπικές βασικά) σημειώσεις των συντακτών τους (Εξαδάκτυλος και Πολέμης) δεν με οδήγησαν στην μονοσήμαντη ταυτοποίηση τους με άτομα (αντίθετα, οι κατάλογοι του Λογοθέτη αφορούσαν μόνο κωδικοποιημένα άτομα).

Στις περιπτώσεις που η ετυμολογία του παρεπώνυμου δεν υπάρχει, συχνά παρατηρείται και διαφορετική καταγραφή από τους συντάκτες π.χ. Ηλαλος και Ιλαλος.

Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχουν άτομα με περισσότερα του ενός παρατσούκλια. Για παράδειγμα η Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Αντωνίου (14143) σύζ. Σύμπουρα Μιχαήλ του Σταμ. (Πακιούλα) #1877 αναφέρεται σαν Κουτσορήνη, Χοντρορήνη και Φράγκα.

Τέλος πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, σε αυτές τις καταγραφές μέρος των οποίων η πληροφόρηση προέρχεται από τον προφορικό λόγο από παλαιότερους προς νεότερους, υπάρχει και η περίπτωση του λάθους.

Τέλος σε ορισμένες - ελάχιστες περιπτώσεις - υπάρχουν και σφάλματα. Αυτά διαπιστώθηκαν από τη σύγκριση των πινάκων.

 

 

Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

Επιστροφή στον κατάλογο με τα μητρώα