Πατέρας:   
Δημήτριος Ίσαρης,  #5573.

12345
Δημήτριος Ισαρης του Γεωργίου,  #2971.
1) 
 Γεώργιος Ισαρης του Δημητρίου, 1897 (+1942) (Μπουζούκος)
 #2973.
2) Ιωάννης Ισαρης του Δημητρίου, 1900
 #2974.
3) Θεμιστοκλής Ισαρης του Δημητρίου, 1903
 #2975.
4) Κωνσταντίνος Ισαρης του Δημητρίου,
 #2976.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Δημήτριος Ίσαρης,

5573