Απόγονοι Μυλωνά Ιωάννη του Σάββα                               Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Μυλωνάς Ιωάννης του Σάββα #4154

 

Τίσση Δέσποινα του Αναστασίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Μυλωνάς Σάββας του Ιωάννη

 

 

 

 

 

12

1898

Μυλωνάς Αναστάσιος του Ιωάννη #4156

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Μυλωνάς Σάββας του Ιωάννη

Γάμος 1925 Χ.Α.

 

Παλαιοκρασσά Ανδριάνα του Ανδρέα (Κλώσσα) (βλέπε δέντρο Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας”) Πατ. #3664.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1898

Μυλωνάς Αναστάσιος του Ιωάννη #4156

 

Γιαννίση Χαρίκλεια του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ”) #4157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Μυλωνάς Μιχαήλ του Αναστασίου

 

 

 

 

 

122

 

Μυλωνά Αγαθή ή Αγαθονίκη του Αναστασίου #4159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Μυλωνάς Μιχαήλ του Αναστασίου

 

Μπόνη Εριφύλλη του Αθανασίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

 

Σπουργίτης Γεώργιος

 

Μυλωνά Αγαθή ή Αγαθονίκη του Αναστασίου #4159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1221

 

Σπουργίτης Παναγιώτης του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο