Η Ραΐση Ανδριανούλα του Μιλτιάδη (1237) #1529 σύζ. Μπέη Βασίλη του Θεοδώρου

με τα παιδιά της Θεόδωρο, Αντώνη και Αννα.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο γιος της κος Αντώνης Μπέης

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Από αριστερά,

πίσω οι

Μπέης Αντώνης του Βασίλη (112232) #1711

η Ανδριανούλα

Μπέης Θεόδωρος του Βασίλη (112231) #3922

 

και εμπρός η

Μπέη Αννα του Βασίλη (112233)