Η Μπουκουβάλα Βιολάντη του Νικολάου (14) #2016 σύζ. Φαλαγκά Βασιλείου του Γιαννούλη (Καραμάνου).

 

Τις φωτογραφίες και την επιστολή προσέφερε η εγγονή της κα Γιολάντα Γ.Παλαιοκρασσά σύζ. Νικολάου Δ.Βαλμά 

 

Πάνω η Βιολάντη

 

Στη φωτογραφία δεξιά (της δεκαετίας του 1930),

 

από αριστερά,

η νύφη της Βιολάντης

Μπεγλέρη Εριφίλη (Κοκώνα) του Χρήστου (153) #2458 info σύζ. Μπουκουβάλα Αντωνίου του Νικολάου,

η κόρη της Βιολάντης

Φαλαγκά Ειρήνη (Ρηνιώ) του Βασιλείου (14351) #2017 info σύζ. Παλαιοκρασσά Γεωργίου του Δημητρίου 

και η Βιολάντη,

 

απαθανατίζονται γνέθοντας.

 

Αριστερά, επιστολή της Βιολάντης προς τον μνηστήρα της (και από το 1912 σύζυγο της) Φαλαγκά Βασίλη του Γιαννούλη (Καραμάνο).

 

Εν Ανδρω

 

27 Αυγούστου (σημ. μάλλον του 1911)

 

Αγαπητέ Μνηστήρ

 

Χαίρε,  μάθε ότι είμαι καλά,

το αυτό επιθυμώ και δι’ υμάς.

Ελαβα την επιστολήν σου και

εχάρηκα διά την υγείαν σου.

Χαιρετίσματα από την μητέρα

και σου εύχεται.

Χαιρετίσματα από τ’αδέλφια μου,

επέρασαν από εδώ και ο Αντώνης (1)

επίσης οπου σας άφησε επιστολήν.

Χαιρετίσματα από την Μητέρα

και από την Ζάννα (2) επίσης

από την Λασκαρώ (3) οικογενειακώς.

 

 

 

 

 

Χαιρετίσματα από την Ερηνούλα

και από τον υιόν της.

Χαιρετίσματα και από όλους

τους συγγενείς και είναι καλά

σου στέλνω ένα κοφάκι (4)

σταφύλια.

Μη έχων έτερον να σου γράψω

 

Η Μνηστή σου Βιολάντη.

Ελαβα τους χαιρετισμούς σου

και σου ευχαριστώ πολύ αλλά

ο Αριστείδης μου γυρεύει βαρκαδιάτικα

να του πλερώσω για τα 6 σακιά

_______________________________________

(1) Ο Αντώνης Μπουκουβάλας σύζ. Εριφύλης Μπεγλέρη

(2) Φαλαγκά Ζάννα του Γιαννούλη, αδελφή του μνηστήρα Βασίλη

(3) Βεστάρχη Λασκαρώ, σύζ. Θεοδόση Φαλαγκά (αδελφού Βασίλη).

(4) κοφάκι = μικρή κόφα, όπου κόφα είναι το ρηχό κοφίνι.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα