Μπεγλέρη Εριφίλη (Κοκόνα) του Χρήστου (153) #2458 σύζ. Μπουκουβάλα Αντωνίου του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Πρόσωπα: MNA-11, MNA-14,

4 Theotokou1934, PisoGialia1936

7 AgiaMarina1936

8 PareaStinAvliTisKokonas, Gibbons