1

 

Σιγάλας Αλέξιος του Ιω. (από τα Λειβάδια) #2181

γάμος 1885

 

Χέλμη Χρυσή του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1899

Σιγάλας Θεόδωρος του Αλεξίου #1716

 

 

info

 

 

12

 

Σιγάλας Χαράλαμπος του Αλεξίου

 

 

Έχασε τη ζωή του (πνίγηκε) στον Β!Παγκόσμιο Πόλεμο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11

1899

Σιγάλας Θεόδωρος του Αλεξίου #1716

γάμος 1924

1900

Γιαλούρη Μαριγούλα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #1715

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1925

Σιγάλας Μιχαήλ του Θεοδώρου #2183

 

 

info

 

 

112

1927

Σιγάλας Χαράλαμπος του Θεοδώρου #2173

 

 

info

 

 

113

1929

Σιγάλα Χρυσούλα του Θεοδώρου #839

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111

1925

Σιγάλας Μιχαήλ του Θεοδώρου #2183

1931

Μήλα Ζωή του Γεωργίου

Φ

D

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

1961

Σιγάλα Μαριγούλα του Μιχαήλ #1442

 

 

 

 

 

1112

1967

Σιγάλα Χαρίκλεια του Μιχαήλ #801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1111

1956

Χαζάπης Χαρίλαος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #320

1961

Σιγάλα Μαριγούλα του Μιχαήλ #1442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112

1959

Μπεγλέρης Φίλιππος του Χρήστου (βλέπε δέντρο "Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου" #510

1967

Σιγάλα Χαρίκλεια του Μιχαήλ #801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112

1927

Σιγάλας Χαράλαμπος του Θεοδώρου #2173

1931

Γιαλούρη Λασκαρώ του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη")  #2172

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1956

Σιγάλας Θεόδωρος του Χαραλάμπους Μαρία #2174

 

 

 

 

 

1122

1958

Σιγάλα Μαρία (Μοσμαρί) του Χαραλάμπους #2175.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1956

Σιγάλας Θεόδωρος του Χαραλάμπους #2174

1966

Βούλγαρη Ευφροσύνη του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11211

1988

Σιγάλα Λασκαρίνα του Θεοδώρου

 

 

 

 

 

11212

1992

Σιγάλα Αννα του Θεοδώρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1122

 

Εξαδάκτυλος Αντώνιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου") #525

Χ.Α.

1958

Σιγάλα Μαρία (Μοσμαρί) του Χαραλάμπους (πρώτος γάμος της) #2175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

 

Παππάς Γεώργιος του Περικλή

1958

Σιγάλα Μαρία (Μοσμαρί) του Χαραλάμπους (δεύτερος γάμος της) #2175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

113

 

Παλαιοκρασσάς Λεονάρδος του Επαμεινώνδα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου") #80

γάμος 1945

1929

Σιγάλα Χρυσούλα του Θεοδώρου #839

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Σιγάλα Αλεξίου του Ιωάννη #2181    

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να δείτε τους απογόνους του Σέλα ή Σιγάλα Γεωργίου πατήστε εδώ