Πολέμη Αννα του Νικολάου (1112621) σύζ. Παλαιοκρασσά Νικολάου του Γεωργίου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PP2-1112621,

2 Epitafios50-1, Epitafios1967

3 Gamos-LA-12243,

4 HAmmos

5GiortiStouPasxali,

7 AgiaEirini1934,

8 Babies20,

11 School1933, School1934, School1935, School1935-2, School1936g, School1937