Πέτσα Πετρωνία του Δημοσθένη (1234) #3944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

3 Από γάμους: Gamos-PP2-1413151

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1933, School1934, School1935-2, School1936g, School1937,

  

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γάμος με τον Μαργέτη Μιχαήλ του Νικολάου  (1112) #3951, δύο γιοι.

 

Κατοικία:  Spitia-D4 (Δ4γ),

επιστροφή στην αρχική σελίδα