Το Δημοτικό Σχολείο των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο φωτογραφιών, ή εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

 

1. Γραφική απεικόνιση και ιστορικό από τον Επαμεινώνδα Δημ. Λογοθέτη

 

2. Δημοτικά Σχολεία θηλέων και αρρένων των Στενιών. Η χρονιά του 1904

3. Δημοτικό σχολείο αρρένων των Στενιών (μάλλον το 1907)

4. Δημοτικό Σχολείο θηλέων, έτος 1909

5. Δημοτικό Σχολείο αρρένων, έτος 1913

6. Δημοτικό Σχολείο αρρένων, έτος 1926

7. Δημοτικό Σχολείο θηλέων, έτος 1927

8. Δημοτικό Σχολείο αρρένων, έτος 1929

9. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1930

10. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1932

11. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1933

12. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1933 (περίπατος)

13. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1934

14. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1935 μεγάλες τάξεις σε περίπατο στις Μένητες

15. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1935 (περίπατος)

16. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1936 (αγόρια)

17. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1936 (κορίτσια)

18. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1937

19. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1938

 

20. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1930

21. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1940 #1

22. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1940 #2

23. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1950 #1

24. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1950 #2

25. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1960 #1

26. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1960 #2

27. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1960 #3

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο φωτογραφιών, ή εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα.