Το Δημοτικό Σχολείο των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο φωτογραφιών, ή εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

 

1. Γραφική απεικόνιση και ιστορικό από τον Επαμεινώνδα Δημ. Λογοθέτη

 

2. Δημοτικό Σχολείο θηλέων έτος άγνωστο, (πάντως πριν από το 1904)

3. Δημοτικό Σχολείο θηλέων, έτος 1904

4. Δημοτικό Σχολείο αρρένων, έτος 1913

5. Δημοτικό Σχολείο αρρένων, έτος 1926

6. Δημοτικό Σχολείο θηλέων, έτος 1927

7. Δημοτικό Σχολείο αρρένων, έτος 1929

8. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1930

9. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1932

10. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1933

11. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1933 (περίπατος)

12. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1934

13. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1935 μεγάλες τάξεις σε περίπατο στις Μένητες

14. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1935 (περίπατος)

15. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1936 (αγόρια)

16. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1936 (κορίτσια)

17. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1937

18. Δημοτικό Σχολείο, έτος 1938

 

19. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1930

20. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1940

21. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1950 #1

22. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1950 #2

23. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1960 #1

24. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1960 #2

25. Φωτογραφίες από εκδηλώσεις στο Δημοτικό κατά τη δεκαετία του 1960 #3

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο φωτογραφιών, ή εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα.