Πατέρας:   
Ελευθέριος Καρυστινός του Νικολάου, 1823  #1855.
Μητέρα:   
Μαργαρίτα,  #1856.

12345
Ελένη του Ελευθερίου Καρυστινού, 1855  #1858.
1) 
 Ιωάννης Χαζάπης του Σταματίου, Αμερική
 #1874.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ελευθέριος Καρυστινός του Νικολάου, 1823

1855

Μαργαρίτα,

1856