Χαλά Μαρία του Αντωνίου (113) #3115

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γεννήθηκε το 1833

 

Δημοτολόγια: D53-3, D73-3,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374 (2), OTM431, OTM455,  OTM462, OTM483, OTM486

 

Γάμος το 1847 (αρχείο γάμων ενορίας Αγ. Γεωργίου) με τον  Καραπιπέρη Γεώργιο του Ιωάννη (122) #3118 info πέντε τέκνα

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα