Πατέρας:   
Αντώνιος Κακλαμάνης του Δήμα, 1894  #3794.
Μητέρα:   
 Αμύρισα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1900  #3782.

123
Κατίνα του Αντωνίου Κακλαμάνη, 1928  #3830.

σύζ.: Γεώργιος Χέλμης του Φραγκίσκου, 1926 από Σασά  #3831.

1) Παρασκευούλα (Σούλα) του Γεωργίου Χέλμη, 1955
 #2441.

σύζ.: Δημήτριος Τζουμέζης του Αντωνίου, 1947  #2439.

1) Αντώνης Τζουμέζης του Δημητρίου,
 #2442.

σύζ.(2013): Μαργαρίτα Χαλά,  #5311.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δήμας Κακλαμάνης του Αντωνίου (ή Μιχαήλ) και της Βασιλικής, 1873

3825

Αρετή,

3826

Αντώνιος Κακλαμάνης του Δήμα, 1894

3794

Αχιλλέας Θεοδωράκης του Γεωργίου, 1851

 

3776

Αικατερίνη (Κατερνιώ) του Ιωάννη Εξαδακτύλου, 1868

3777

Αμύρισα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1900

 

3782