Δημοτολόγιο Ανδρου έτους 1853

 

πατήστε εδώ για να δείτε το Δημοτολόγιο του 1873

 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν είχαν καταγραφεί και δακτυλογραφηθεί από τον Γρηγόρη Εξαδάκτυλο info.

Για να δείτε φωτογραφίες από την αρχική καταγραφή πατήστε εδώ.

Ακολουθούν σημειώσεις του Γρηγόρη Εξαδάκτυλου. 

 

 

Βιβλίον διαστάσεων 31 cm x 22,5 cm ανήκον σήμερος εις τον Δήμον Ανδρου, πολλών φύλλων μη ηριθμημένων. Φέρει εξωτερικώς επί της εμπροσθίας όψεως και επί ετικέτας τας λέξεις ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΝ ΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1853 επί του πρώτου παραφύλλου διά γραμμάτων παλαιών το έτος 1853.

Το βιβλίον αποτελεί έντυπον εις ο έδει να αναγράφονται οι κάτοικοι κατά παρεδρεία και χωρία και ενδείξεις περί των οικονομικών αυτών , ηλικίας, επαγγέλματος, ημερομηνιών γεννήσεως, νυμφεύσεως, αποβιώσεως και ορκοδοσίας εγγραφής των ξένων και παρατηρήσεις. Σημειωτέον ότι αι λέξεις Ανδρου διά του τύπο. Εκ των οποίων έχουν μόνον συμπληρωθεί αι του αύξοντος αριθμού, ονοματεπωνύμου και ηλικίας, σπανίως δε αποβιώσεως και μεταγραφαί τινές.

Τα γράμματα ωραία και ευανάγνωστα, όχι όμως αι λέξεις απηλλαγμέναι σφαλμάτων. Ωσαύτως δεν ακολουθείται ιδία μέθοδος εις την γραφήν και ορθογραφίαν των π.χ. Δουλμπέρης, Τουλμπέρης, Δαπόντες, Ταπόντες κλπ.

Οι αριθμοί 6656 κ.ε. δι’ άλλης χειρός. Τινά εκ των τελευταίων ονομάτων συνοδεύονται υπό ενδείξεων επαγγέλματος και τόπου γεννήσεως.

Εκ του αριθμού 8705 κ.ε. αναγράφονται οι παραληφθέντες εκ παραδρομής.

Εις το αμέσως προηγούμενον φύλλον:

Εν Ανδρω τη 11 Ιανουαρίου 1853

Ο Δήμαρχος Ανδρου Ιωάννης Ν. Αθανάσιος

Οτι ίσως απαράλλακτον το εν τω Επαρχείω κατατεθέν.

Εν Ανδρω, τη 26 Ιανουαρίου 1853.

Ο Επαρχος

 

Αι κατά χωρία αριθμοί έχουν ως ακολούθως:

 

Κάστρον (αναφέρεται ως πρωτεύουσα)

Ενορία Θεοσκέπαστη 1-461

Ενορία Παλατιανής 462-875

Ενορία Ταξιαρχών 876-1363

Ενορία Αγίου Γεωργίου 1364-1778

Μεσσαριά και Μένητες 1779-2901

Λάμυρα  2902-4787

ΣΤΕΝΙΕΣ 4788-5605

Βουρκωτή 5606-5945

Αποίκια 5946-6655

Πιτροφός  6656-7321

Πέρα χωριά 7322-7755

Συνετί 7756-8082

Λειβάδια 8083-8704

Προσθήκαι 8705-9389

 

Από αριθ. 8743 άρχεται και νέα αρίθμησις από 9102 ήτις και συνεχίζεται μόνη από του αρ. 9167, των παλαιών αριθμών (μέχρι 8781) αφιεμένων.

Αντεγράφησαν άπαντα τα ονόματα Στενιών και Αποικίων ως και άπαντες οι φέροντες τα ονόματα Δελαγραμμάτικα, Καμπανάκης και Πολέμης.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ακολουθούν οι σελίδες με τις εγγραφές.

 

 

Σελίδα 2: Εγγραφές 4788-4905

Σελίδα 3: Εγγραφές 4906-5023

Σελίδα 4: Εγγραφές 5024-5141

Σελίδα 5: Εγγραφές 5142-5259

Σελίδα 6: Εγγραφές 5260-5377

Σελίδα 7: Εγγραφές 5378-5495

Σελίδα 8: Εγγραφές 5496-5605

Σελίδα 9: Συμπλήρωμα

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Σαν γενική παρατήρηση, στο Δημοτολόγιο καταγράφονται μόνο τα ζώντα μέλη μιας οικογένειας, χωρίς δηλαδή να καταγράφονται τα τέκνα που έχουν αποβιώσει.

Στην αρχική καταγραφή για κάθε άτομο καταγράφονταν η ηλικία του. Στις δακτυλογραφημένες σελίδες ο Γρηγόριος Εξαδάκτυλος υπολόγιζε το έτος γέννησης ενός εκάστου.

Επίσης σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει δυσαρμονία στις ημερομηνίες μεταξύ του Δημοτολογίου και των μητρώων που κρατούσαν οι ενορίες του χωριού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχουν κάποια λάθη (π.χ. πατρώνυμα) στην πρωτότυπη καταγραφή και πιθανόν και στην αντιγραφή τους από τον Γρηγόρη Εξαδάκτυλο.

Η παρατήρηση «από άγνωστο δέντρο» σημαίνει ότι το άτομο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί στα Στενιώτικα δέντρα ή δεν ανήκει  σε αυτά.

 

Νικολός Εξαδάκτυλος

 

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για τη σελίδα με τα «Διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για την αρχική σελίδα του Ιστότοπου