Στενιώτες Αγωνιστές κατά την Επανάσταση του 1821

 

Ο κος Τάκης Στ. Πολέμης (1112611) #33 είχε την καλοσύνη να μου προσφέρει το βιβλίο του Ι.Π.Ζωγράφου με τον τίτλο «Οι δράσαντες κατά την Επανάστασην του 1821 Ανδρίοι». Από το βιβλίο αυτό παραθέτω την αρχή του καθώς και τα τμήματα εκείνα, που αφορούν Στενιώτες.

 

Νικολός Εξαδάκτυλος

 

Στη σελίδα 25 αναφέρεται το όνομα του Δημητρίου Ν. Φαλαγκά (13) #3382.

 

Στη σελίδα 59 του βιβλίου αναφέρονται ονόματα διαφόρων Πολέμηδων οι οποίοι όμως δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν.

 

 

Στις σελίδες 111 έως και 113

αναφέρονται τα ονόματα των αδελφών

Μπάλση Αντωνίου του Ιωάννη (12)

και Μπάλση Δημητρίου του Ιωάννη (11) #4930.

 

Πατήστε εδώ για την επόμενη σελίδα (Οι Στενιώτες αγωνιστές Πολέμης, Τρίχης και Φαλαγκάς)

 

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για τη σελίδα με τα «Διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για την αρχική σελίδα του Ιστότοπου