Στενιώτες Αγωνιστές κατά την Επανάσταση του 1821

 

Ο κος Τάκης Στ. Πολέμης (1112611) #33 info είχε την καλοσύνη να μου προσφέρει το βιβλίο του Ι.Π.Ζωγράφου με τον τίτλο «Οι δράσαντες κατά την Επανάστασην του 1821 Ανδρίοι». Από το βιβλίο αυτό παραθέτω την αρχή του καθώς και τα τμήματα εκείνα, που αφορούν Στενιώτες.

 

Νικολός Εξαδάκτυλος

 

Πατήστε εδώ για την επόμενη σελίδα (μέρος δεύτερο του βιβλίου, σελίδες 12-19)

 

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο των ντοκουμέντων

 

Πατήστε εδώ για τη σελίδα με τα «Διάφορα»

 

Πατήστε εδώ για την αρχική σελίδα του Ιστότοπου

 

Αναφέρονται τα ονόματα των

Αντωνίου Ιωάννου Μπάλση (12) - ,

Νικολάου Δ.Πολέμη (1131) #1196 info,

Νικολάου Τρίχα ή Τρίχη

και Δημητρίου Ν. Φαλαγκά (13) #3382 info

 

Τα επώνυμο «Τρίχης» ήταν παρεπώνυμο των Φαλαγκάδων.

Νικόλαος Τρίχης ήταν ο Νικόλαος Γεωργίου Φαλαγκάς (1) #4.

 

Ο Αντώνιος Χαρχαρός κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο Αντώνιος Ιωάννη Χαρχαρός (12).

 

Γεώργιος Πουλίος ο Πουλίος Γεώργιος του Μιχαήλ (1) #3405.