Πατέρας:   
Βασίλειος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1920  #1341.
Μητέρα:   
Ολυμπία του Ιωάννη Πολέμη, 1929  #1339.

123
Ασημίνα (Μίνα) του Βασιλείου Μπάλση, 1956  #1769.

σύζ.: Μιχαήλ Αθανασίου,  #1770.

1) Ολυμπία του Μιχαήλ Αθανασίου,
 #5121.
2) Κόρη 2 του Μιχαήλ Αθανασίου,
 #5122.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ευάγγελος Μπάλσης του Νικολάου, 1884

 

3956

Μαρία του Βασιλείου Πέτσα, 1902

 

3938

Βασίλειος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1920

1341

Ιωάννης Πολέμης του Σταματίου, 1886

1335

Ασημίνα του Ανδρέα Σαρρή, 1886

1337

Ολυμπία του Ιωάννη Πολέμη, 1929

1339