Κατίνα Βαλμά #2699.

Κατίνα Βαλμά Υψηλού  #2699.
 σύζ.(1929): Ιωάννης (Αστακός) Φαλαγκάς του Νικολάου 1894  #2732.
1) Μαίρη του Ιωάννη Φαλαγκά  #2735.
 σύζ.: Γιάννης Μακρής του παπα Στέλιου  #2737.
1) Χρήστος Μακρής  #5152.
2) Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη  #2736.
 σύζ.: Δήμητρα Βαλμά  #2738.
1) Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου  #2739.

15/05/2017