Ο Φαλαγκάς Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) (142) #1930

και η σύζυγος του  Βολτή Αθηνά του Λεονάρδου (11223) #1937

Γεννηθέντες το 1841 και το 1846 αντίστοιχα

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Τη φωτογραφία αριστερά

προσέφερε ο τρισέγγονος τους κος Greg Soter

 

Η φωτογραφία αριστερά προέρχεται από τον από τον 4ο τόμο των «Στενιώτικων» του Γ. Ι. Φαλαγκά