Επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

Από το σημείο αυτό του ιστότοπου μπορείτε να δείτε επιγραφές, συνήθως σε μαρμάρινες πλάκες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία των Στενιών. Οι περισσότερες από αυτές αναφέρονται σε δωρεές εις μνήμην διαφόρων συγγενών και άλλες προς τιμήν επιφανών Στενιωτών, Εθνικών εορτών κλπ.

 

 

 

1. Η είσοδος στο δρομάκι προς την Αγία Φωτεινή

2. Επιγραφή στον τοίχο του Νεκροταφείου.

3. Επιγραφή στον παλιό δρόμο στο γεφύρι στα Γιάλια

4. Η πόρτα του Νεκροταφείου

5. Επιγραφή #1 στο γεφύρι στην Πεντάβρυση

6. Επιγραφή #2 στο γεφύρι στην Πεντάβρυση

7. Επιγραφή στην καμάρα από τον Σταθμό προς την Πεντάβρυση.

8. Οδός 28ης Οκτωβρίου

9. Οδός Ιωάννου Δ. Παλαιοκρασσά

10. Επιγραφή στην οδό Ιωάννη Δ. Παλαιοκρασσά, κοντά στην Πεντάβρυση.

11. Το στέγαστρο στον Πάνω Σταθμό

12. Επιγραφές στο στέγαστρο δίπλα στη Στρατολάτισσα

13. Οδός Κλεάνθη Α. Πολέμη

14. Επιγραφή του 1907 στον δρόμο από το γεφύρι κοντά στη Φάμπρικα προς το κάτω χωριό

 

Επιγραφή του 1952 στον δρόμο από το γεφύρι κοντά στη Φάμπρικα προς το κάτω χωριό

Επιγραφή στο Γεφύρι του Εμπειρίκου.

Επιγραφή κοντά στο γεφύρι του Λέοντος

Επιγραφή στο δρόμο που συνδέει το γεφύρι του Εμπειρίκου με το πέτρινο γεφύρι του Λέοντος

 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο φωτογραφιών, ή εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα.