Επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

Από το σημείο αυτό του ιστότοπου μπορείτε να δείτε επιγραφές, συνήθως σε μαρμάρινες πλάκες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία των Στενιών. Οι περισσότερες από αυτές αναφέρονται σε δωρεές εις μνήμην διαφόρων συγγενών και άλλες προς τιμήν επιφανών Στενιωτών, Εθνικών εορτών κλπ.

 

Σε αρκετές επιγραφές το ύφος είναι λόγιον και οι περισσότερες βρίθουν συντακτικών και ορθογραφικών λαθών.

 

Κάθε τέτοια επιγραφή έχει την αξία της. Όμως, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας βλέποντας τις σχετικές φωτογραφίες οι περισσότερες μαρμάρινες πλάκες έχουν παραμεληθεί και κάποιες είναι έτοιμες να πέσουν. Εμείς οι υπόλοιποι οφείλουμε κάτι να κάνουμε...

 

Χάρτης επιγραφών (υπό κατασκευήν)

 

1. Η είσοδος στο δρομάκι προς την Αγία Φωτεινή

2. Επιγραφή στον τοίχο του Νεκροταφείου.

3. Επιγραφή στον παλιό δρόμο στο γεφύρι στα Γιάλια

4. Η πόρτα του Νεκροταφείου

5. Επιγραφή #1 στο γεφύρι στην Πεντάβρυση

6. Επιγραφή #2 στο γεφύρι στην Πεντάβρυση

7. Επιγραφή στην καμάρα από τον Σταθμό προς την Πεντάβρυση.

8. Οδός 28ης Οκτωβρίου

9. Οδός Ιωάννου Δ. Παλαιοκρασσά

10. Επιγραφή στην οδό Ιωάννη Δ. Παλαιοκρασσά, κοντά στην Πεντάβρυση.

11. Το στέγαστρο στον Πάνω Σταθμό

12. Επιγραφές στο στέγαστρο δίπλα στη Στρατολάτισσα

13. Οδός Κλεάνθη Α. Πολέμη

14. Επιγραφή του 1907 στον δρόμο από το γεφύρι κοντά στη Φάμπρικα προς το κάτω χωριό

15. Επιγραφή του 1952 στον δρόμο από το γεφύρι κοντά στη Φάμπρικα προς το κάτω χωριό

16. Επιγραφή στο Γεφύρι του Εμπειρίκου.

17. Επιγραφή κοντά στο γεφύρι του Λέοντος

18. Επιγραφή στο δρόμο που συνδέει τον αμαξιτό δρόμο στη Στρατολάτισσα με το γεφύρι του Εμπειρίκου

19. Επιγραφή στην Πλατεία του χωριού για τον φωτισμό

20. Οδός Λεων. Ανδ. Εμπειρίκου

21. Οδός Νικολάου και Ιωάννη Θρασ. Ραπτάκη

22. Επιγραφή στην Πλατεία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους ευεργέτες του χωριού

23. Επιγραφή στην Πλατεία του χωριού για την πλακόστρωση της το 1915 και την ανακαίνιση του 1953

24. Επιγραφή στην Πλατεία του χωριού για την τρίτη, κατά το 1998, πλακόστρωση της

25. Επιγραφή στο Σταθμό του χωριού για τη διαμόρφωση του.

26. Επιγραφή στο εξωκλήσι του Αη Γιάννη στα Γιάλια

27. Επιγραφή στο δρόμο δίπλα από τη Στρατολάτισσα

28. Οδός Ιωάννου Δ. Παλαιοκρασσά - επιγραφή στο σταθμό

29. Επιγραφή στην Πεντάβρυση για την επένδυση της

30. Επιγραφή για την Πεντάβρυση

31. Επιγραφή στo σχολείο του χωριού

32. Επιγραφή σε στέγαστρο στα Γιάλια

33. Επιγραφή στον παλιό δρόμο προς την Ηλεκτρική

34. Επιγραφή στο δρόμο από το Σταθμό του χωριού προς την Καμάρα

35. Επιγραφή στο Σταθμό του χωριού για την κατασκευή της πλατείας του

36. Επιγραφή για τη διεύρυνση του Σταθμού

37. Επιγραφή για ευεργέτες του Αη Γιώργη

38. Επιγραφή προς τιμήν του Στρατηγού Βαγγέλη Μπουκουβάλα

39. Επιγραφή για τον αμαξιτό στα Καβάκια οι επόμενες είναι υπό κατασκευήν....

40. Επιγραφή στο δρομάκι που συνδέει το Σταθμό με το Διαραχάκι.

41. Επιγραφή στο γεφύρι στο Σταθμό

42. Επιγραφή στο Κακόβολο

43. Επιγραφή για το οικόπεδο του Σταθμού

44. Επιγραφή στην Πεντάβρυση για την κατασκευή των γραφείων της Κοινότητας.

45. Οδος Ναυάρχου Κουντουριώτη. Επιγραφή στο γεφύρι κοντά στον Κουκοτιάνο.

46. Οδος Ναυάρχου Κουντουριώτη. Επιγραφή στον τοίχο της Παναγίας.

47. Επιγραφή για την παραχώρηση κτήματος για τη διέλευση της αμαξιτής οδού προς τον σταθμό της Αγίας Βαρβάρας.

48. Επιγραφή στο γεφύρι που συνδέει το Πανωχώρι με τον Κουκοτιάνο.

49. Επιγραφή στο δρόμο στο Διαραχάκι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(συνεχίζεται...)

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο φωτογραφιών, ή εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα.