Επιγραφή στο δρόμο που συνδέει τον αμαξιτό δρόμο στη Στρατολάτισσα με το γεφύρι του Εμπειρίκου.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Η πλάκα αναφέρεται στους Κωνσταντίνο και Δωροθέα Εμπειρίκο καθώς και στον Γεώργιο Επ. Εμπειρίκο

_____________________________________________________________________________________

 

σημ.: Παρόλο που κάποιοι δωρητές δεν ήταν Στενιώτες, στις Στενιές υπάρχουν αρκετά έργα που έγιναν με δαπάνες τους, κατόπιν αιτήματος της Στενιώτικης κοινωνίας μέσω των Κοινοταρχών της.

 

Οι Κωνσταντίνος και Δωροθέα Εμπειρίκου αναφέρονται σαν δωρητές σε μαρμάρινες πλάκες και σε άλλα σημεία του χωριού.

Για να δείτε κάποια άλλη πλάκα με τα ονόματα τους, πατήστε εδώ.

 

Με το κίτρινο βέλος σημειώνεται η θέση της επιγραφής.