Επιγραφή στην οδό Ιωάννη Δ. Παλαιοκρασσά, κοντά στην Πεντάβρυση.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Aναγράφεται το όνομα της Φλωρίτσας Ν. Κουτσούκου

(Παπαμερκούρη Φλωρίτσα (11823) σύζ. Κουτσούκου Νικολάου του Ιωάννη #284 ).

 

Με το κίτρινο βέλος σημειώνεται η θέση της επιγραφής.