Οδός Ιωάννου Δ. Παλαιοκρασσά - επιγραφή στην Πεντάβρυση

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Με το κίτρινο βέλος σημειώνεται η θέση της επιγραφής.

 

 

Οδός Ιωάννου Δ. Παλαιοκρασσά είναι η ονομασία του δρόμου που ξεκινά από τη Πεντάβρυση περνάει από το σπίτι που έμενε στην Καμάρα και καταλήγει στον Σταθμό.

Αναφέρεται στον Παλαιοκρασσά Ιωάννη του Δημητρίου (1136) #395 info.

 

Η παραπάνω μαρμάρινη πλάκα είναι αυτή που είναι τοποθετημένη δίπλα στην Πεντάβρυση, εκεί που αρχίζει ο δρόμος δίπλα στο γεφύρι .

 

Για να δείτε την μαρμάρινη πλάκα του τέλους του δρόμου στο Σταθμό πατήστε εδώ.

____________________________________________________________________

 

Για να δείτε μια άλλη μαρμάρινη πλάκα που αναφέρεται στον Ιωάννη Δ. Παλαιοκρασσά πατήστε εδώ.