Οδός Ιωάννου Δ. Παλαιοκρασσά

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Οδός Ιωάννου Δ. Παλαιοκρασσά είναι η ονομασία του δρόμου που ξεκινά από τη Πεντάβρυση με διεύθυνση προς τον Σταθμό.

Αναφέρεται στον Παλαιοκρασσά Ιωάννη του Δημητρίου (1136) #395.

_________________________________________________________________________________

 

Για να δείτε μια άλλη μαρμάρινη πλάκα που αναφέρεται στον Ιωάννη Δ. Παλαιοκρασσά πατήστε εδώ.

 

 

Με το κόκκινο βέλος σημειώνεται η θέση της επιγραφής.