Επιγραφή #1 στο γεφύρι στην Πεντάβρυση.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Aναγράφεται το όνομα του Μιχαήλ Λ. Βαλμά (Βαλμάς Μιχαήλ του Λεωνίδα (1143) #2666).

 

Με το κίτρινο βέλος σημειώνεται η θέση της επιγραφής.

 

 

Πάνω, φωτογραφία (του 1972) της Πεντάβρυσης.

Αριστερά στη φωτογραφία διακρίνεται το κτίσμα με το μπακάλικο τότε, της Διαμάντης συζ. Λεων. Κουτσούκου και κατόπιν της κόρης της Αθηνάς.