Επιγραφή για την ανακαίνιση της εισόδου του γυναικωνίτη του Αη Γιώργη

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Με το κίτρινο βέλος σημειώνεται η θέση της επιγραφής.

 

 

Η επιγραφή αναφέρεται στη Φλωρίτσα Μ. Καρυστινού (Λάβδα Φλωρίτσα του Δημητρίου (12) σύζ. Καρυστινού Μιχάλη του Ι.)