Επιγραφή στο Κακόβολο

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

Η επιγραφή που βρίσκεται προς το κάτω μέρος του Κακόβολου, αναφέρεται στους Μπέη Γιάννη του Μιχαήλ (11251) που είναι ο χορηγός του έργου και Μπέη Στέφανο του Μιχαήλ (11253) για την ανάμνηση του οποίου έγινε το έργο κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

 

Ο Στέφανος πνίγηκε αποπειραθείς να περάσει στην Τουρκία κατά την Γερμανοιταλική κατοχή.

 

 

Με το κίτρινο βέλος σημειώνεται η θέση της επιγραφής.

Με γαλάζιο χρώμα η οδός 28ης Οκτωβρίου όπως είναι το επίσημο όνομα του Κακόβολου

 

 

Το Κακόβολο (ενίοτε και ο Κακόβολος) ενώνει το κάτω χωριό από τη μεριά της Πεντάβρυσης με το πάνω χωριό. Με 128 σκαλοπάτια χωρίς αρκετά πλατύσκαλα είναι κουραστικός δρόμος τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Είχε όρθιες πλάκες σε κάθε σκαλοπάτι μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1950 οπότε τσιμεντοστρώθηκε.

Ακόμα και μετά την τσιμεντόστρωση δικαιολογεί συνεχώς το όνομα του.

 

Τα Ελληνικά και η σύνταξη της επιγραφής πάσχουν όπως και η σημερινή της εμφάνιση.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα