Επιγραφή στο Σταθμό του χωριού για τη διαμόρφωση του.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Με το κίτρινο βέλος σημειώνεται η θέση της επιγραφής.

 

Aναγράφεται το όνομα της Φλωρίτσας Ν. Κουτσούκου (Παπαμερκούρη Φλωρίτσα (11823) σύζ. Κουτσούκου Νικολάου του Ιωάννη #284 )

και των Γιάννη και Διαμάντης Κουτσούκου (Κουτσούκος Γιάννης του  Λεωνίδα (1182) #868 και Παλαιοκρασσά Διαμάντη του Δημητρίου (12421)  #271).

Χωρίς αυτό να αναφέρεται, εννοείται ότι χορηγός του έργου ήταν ο Κουτσούκος Νικολάος του Ιωάννη.

 

Στο κάτω μέρος της επιγραφής αναφέρεται το όνομα του Μίμη Κουτσούκου (Κουτσούκος Δημήτριος του Γιάννη (11824) #285).

 

Για να δείτε μια άλλη επιγραφή που αναφέρεται το όνομα της Φλωρίτσας πατήστε εδώ.

Για να δείτε και άλλες επιγραφές που αναφέρεται το όνομα του Γιάννη Κουτσούκου πατήστε εδώ και εδώ.

Για να δείτε μια άλλη επιγραφή που αναφέρεται το όνομα της Διαμάντης πατήστε εδώ.

 

Αριστερά της επιγραφής υπάρχει άλλη μαρμάρινη πλάκα όπου ο δωρητής Ν.Ι.Κ. (Κουτσούκος Νικολάος του Ιωάννη (11823) #284 ευχαριστεί τον Γιάννη Μπεγλέρη (Μπεγλέρης Γιάννης του Δημητρίου (1552) #2469) του για την επίβλεψη του έργου.

 

Κάτω, το τμήμα του σταθμού με τις δύο επιγραφές.