Επιγραφή για τη δωρεά για την ανέγερση του Κωδωνοστασίου του Αη Γιώργη από τον Ι. Μ. Εμπειρίκο

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Με το κόκκινο βέλος σημειώνεται η θέση της επιγραφής.

 

 

Η επιγραφή αναφέρεται στον Ιωάννη Μ. Εμπειρίκο. Η χρονολογία είναι το 1917.