Πατέρας:   
Πέτρος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1872 (+1935)  #1808.
Μητέρα:   
Ευτυχία του Αντωνίου Λογοθέτη,  #1784.

123
Γεώργιος Εξαδάκτυλος του Πέτρου, 1914  #1825.

σύζ.: Ειρήνη του Νικολάου Ζιώτη, 1932  #1827.

1) Πέτρος Εξαδάκτυλος του Γεωργίου, 1961
 #1828.

Η σαμπούνα του Σωκράτη Παρέα στις σκάλες του σπιτιού του Χρήστου Σαρρή σε κάποια γιορτή Νεαροί Στενιώτες στην αυλή της Μαρίκας (λίγο πριν από το 1940).


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Εξαδάκτυλος του Πέτρου, 1838

 

4294

Ορσα του Νικολάου Βροντίση, 1849

4295

Πέτρος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1872 (+1935)

1808

Αντώνιος Λογοθέτης του Δημητρίου, 1845

1779

Μαριώ του Ζάννε Λέκκα, 1849

1780

Ευτυχία του Αντωνίου Λογοθέτη,

1784