Ο  Λογοθέτης Μιχαήλ του Νικολάου (1311)

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Βαγγέλης Σύμπουρας

Από αριστερά:

 

η Λογοθέτη Ευαγγελία του Νικολάου (1314)

σύζ. Παλαιοκρασσά Μιχαήλ του Ιωάννη (Χάλη).

η Βαλμά Αννα του Λεωνίδα (111B4) σύζ. Φαλαγκά Γιαννούλη του Δημητρίου

ο Λογοθέτης Μιχαήλ του Νικολάου (1311)

η σύζυγός του (από Μυτιλήνη)

και η Βαλμά Ερηνούλα του Λεωνίδα (111B2) σύζ. Γιαλούρη Σταματίου του Νικολάου.

*

Πατήστε εδώ για να δείτε άλλες φωτογραφίες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα