Ο Φαλαγκάς Γιαννούλης του Δημητρίου (14321) #1975 info

και η σύζυγος του Βαλμά Αννα του Λεωνίδα (111B4) #1977 info

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Γιαλούρη Μαρία του Σταματίου

σύζ. Παλαιοκρασσά Ανδρέα του Δημοσθένη.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα