Η Βαλμά Αννα του Λεωνίδα (111B4) #1977 συζ. Φαλαγκά Γιαννούλη του Δημητρίου (αριστερά)

με την αδερφή της

Βαλμά Ερηνούλα του Λεωνίδα (111B2) #1721 συζ. Γιαλούρη Σταματίου του Νικόλαου

(δεκαετία του 30).

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Μαργέτη Μαρία του Ιωάννη

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα