Οι οικογένειες

 

Στους πίνακες, τα σύμβολα με τα βέλη υποδηλώνουν γάμο και κατιόντες και το Χ.Α. την απουσία  απογόνων.

Το γράμμα Φστη γραμμή της εγγραφής ενός ατόμου, υποδηλώνει ύπαρξη σχετικής φωτογραφίας.

 

 μετάβαση στον πλήρη κατάλογο των οικογενειών

Τα παρακάτω επίθετα έχουν ενημερωθεί ώστε, στις περισσότερες εγγραφές να παρουσιάζονται με το πάτημα ενός πλήκτρου συνοπτικά πρόγονοι και κατιόντες (έκτη έκδοση των οικογενειακών ριζών).

Εκτός του τρόπου μέσα από τα δέντρα των διαφόρων οικογενειών, οι σχετικοί αλφαβητικοί κατάλογοι, μπορεί να προσπελαστούν άμεσα (για άνδρες πατήστε εδώ και για γυναίκες εδώ).

 

 

 

 

 

 

Τζουμέζης Θεοδόσιος

 

 

 

Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Ιωάννη

 

 

 

Φακής Γεώργιος του Μιχαήλ

 

 

 

ΦΑΛΑΓΚΑΣ Δημήτριος του Ιωάννη, Νικόλαος του Γεωργίου, Νικόλαος του Ιωάννη

 

 

 

ΧΑΖΑΠΗΣ Γιαννούλης του Νικολάου, Ιωάννης, Ιωάννης του Δημητρίου,

 

 

 

                 Μιχαήλ του Αντωνίου, Νικόλαος του Δημητρίου, (ή Κάλης) Νικόλαος του Μιχαήλ,

 

 

 

Χαλάς Παπανικόλας

 

 

 

Χαρχαρός Ιωάννης

 

 

 

Χριστοδούλου Ιωάννης του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

μετάβαση στον πλήρη κατάλογο των οικογενειών