1

1813

Χαζάπης Γιαννούλης του Νικολάου #432.

 

Μαρία ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1841

Χαζάπη Ανέζα του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

12

1843

Χαζάπη Ειρήνη του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

13

1846

Χαζάπη Φλωρέζα του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

14

1851

Χαζάπη Ανδριάνα του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

άλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Χαζάπη Γιαννούλη του Νικολάου #432.

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Χαζάπης» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη (Κάλη) Νικολάου του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Ιωάννη του Δημητρίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Μιχαήλ του Αντωνίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Νικολάου του Δημητρίου, πατήστε εδώ