Πατέρας:   
Νικόλαος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1766  #2995.
Μητέρα:   
Ασημίνα, 1773  #2996.

123
Ειρήνη του Νικολάου Γιαλούρη, 1796  #2997.

σύζ.: Αντώνιος Σύμπουρας ή Μαύρος του Μιχαήλ, 1793  #3000.

1) Ζάννα του Αντωνίου Σύμπουρα ή Μαύρου, 1813
 #3024.

σύζ.: Αντώνιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1803  #3026.

1) Μιχαήλ Χαζάπης του Αντωνίου, 1832
 #3879.
2) Ιωάννης Χαζάπης του Αντωνίου, 1835
 #3881.
3) Λασκαρώ του Αντωνίου Χαζάπη, 1844
 #609.

σύζ.(1864): π. Μιχαήλ Πολέμης του παπα Σταμάτη,  #550.

4) Νικόλαος Χαζάπης του Αντωνίου, 1851
 #3882.
5) Μαρία του Αντωνίου Χαζάπη, 1853
 #3883.
2) Μιχαήλ Σύμπουρας ή Μαύρος του Αντωνίου, 1823
 #3025.

σύζ.: Ειρήνη του Μιχαήλ Βροντίση, 1828  #3027.

1) Φρατζέσκα ή Φραγκούλα του Μιχαήλ Σύμπουρα, 1842
 #3028.

σύζ.(1862):

 

Παπαπετρής Ζιώτης του Δημητρίου, 1837  #3029.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Νικόλαος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1766

2995

Ασημίνα, 1773

2996