Απόγονοι Σύμπουρα Γιάκουμου

Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

 

επιστροφή

 

 Αλλο δέντρο

 

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Σύμπουρας» πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γεωργίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Δημητρίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιαννούλη, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα ή Μαύρου Αντωνίου του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Μιχαήλ του Γεωργίου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Σταματέλου του Νικολάου, πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1701

Σύμπουρας Γιάκουμος (πρώτος γάμος) #5084

 

... (πρώτη σύζυγος αγνώστων στοιχείων)

 

 

 

 

Σύμφωνα με την εργασία του Δημ.Ι.Πολέμη "Διαθήκες από τις Στενιές" είναι από τους αρχαιότερους, με το επίθετο αυτό, κατοίκους του χωριού.

 

 

 

 

11

 

Σύμπουρα Ειρήνη του Γιάκουμου

 

 

 

 

 

12

 

Σύμπουρας Νικόλαος του Γιάκουμου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1701

Σύμπουρας Γιάκουμος (δεύτερος γάμος) #5084

 

... (δεύτερη σύζυγος αγνώστων στοιχείων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Σύμπουρα Μαρία του Γιάκουμου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Χαζάπης Δημήτριος του Αντωνίου (και της Αννέζας)

 

Σύμπουρα Μαρία του Γιάκουμου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο