1

1701

Σύμπουρας Γιάκουμος (πρώτος γάμος) #5084

 

... (πρώτη σύζυγος αγνώστων στοιχείων)

 

 

 

 

Σύμφωνα με την εργασία του Δημ.Ι.Πολέμη "Διαθήκες από τις Στενιές" είναι από τους αρχαιότερους, με το επίθετο αυτό, κατοίκους του χωριού.

 

 

 

 

11

 

Σύμπουρα Ειρήνη του Γιάκουμου

 

 

 

 

 

12

 

Σύμπουρας Νικόλαος του Γιάκουμου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1701

Σύμπουρας Γιάκουμος (δεύτερος γάμος) #5084

 

... (δεύτερη σύζυγος αγνώστων στοιχείων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Σύμπουρα Μαρία του Γιάκουμου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Χαζάπης Δημήτριος του Αντωνίου (και της Αννέζας)

 

Σύμπουρα Μαρία του Γιάκουμου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Σύμπουρα Γιάκουμου #5084

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Σύμπουρας» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γεωργίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιαννούλη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Δημητρίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα ή Μαύρου Αντωνίου του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Μιχαήλ του Γεωργίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Σταματέλου του Νικολάου, πατήστε εδώ