Οι οικογένειες

 

Στους πίνακες, τα σύμβολα με τα βέλη υποδηλώνουν γάμο και κατιόντες και το Χ.Α. την απουσία  απογόνων.

Το γράμμα Φστη γραμμή της εγγραφής ενός ατόμου, υποδηλώνει ύπαρξη σχετικής φωτογραφίας.

 

 μετάβαση στον πλήρη κατάλογο των οικογενειών

Τα παρακάτω επίθετα έχουν ενημερωθεί ώστε, στις περισσότερες εγγραφές να παρουσιάζονται με το πάτημα ενός πλήκτρου συνοπτικά πρόγονοι και κατιόντες (έκτη έκδοση των οικογενειακών ριζών).

Εκτός του τρόπου μέσα από τα δέντρα των διαφόρων οικογενειών, οι σχετικοί αλφαβητικοί κατάλογοι, μπορεί να προσπελαστούν άμεσα (για άνδρες πατήστε εδώ και για γυναίκες εδώ).

 

 

 

 

 

 

 

Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Χατζηαντώνης (Αντώνιος) του Γιαννούλη

 

 

 

Αντώνογλου Ιωάννης του Νικολάου

 

 

 

ΑΞΙΩΤΗΣ ή ΨΑΡΡΟΣ Γιαννούλης του Μιχαήλ, Ιωάννης

 

 

 

Βαλμάς Φιλιππής

  

 

 

Βασιλόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη

 

 

 

Βεστάρχης Δημήτριος

 

 

 

Βιδάλης Πέτρος

 

 

 

Βολτής Λεονάρδος

 

 

 

ΒΡΟΝΤΙΣΗΣ Αντώνιος του Δημητρίου, Γιαννούλης του Νικολάου, Μιχαήλ του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

μετάβαση στον πλήρη κατάλογο των οικογενειών