1

 

Βασιλόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη #2401

 

info

γάμος 1903

1879

Μαρή Ιουλία (Λασκαρώ) του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου") #2399

info

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

11

1903

Βασιλόπουλος Ιωάννης του Νικολάου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

ξενιτεύτηκε στην Αμερική

Π,

 

 Φ

12

 

Βασιλοπούλου Φιφίκα του Νικολάου

 

 

απεβίωσε σε μικρή ηλικία

 

 

13

1913

Βασιλόπουλος Μιχαήλ του Νικολάου #2520

 

 

info

 

 

14

1915

Βασιλόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου #2521

 

 

info

 

  

15

1917

Βασιλόπουλος Τηλέμαχος του Νικολάου #2522

 

 

info

 

 Φ

16

 

Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου

 

 

Φ, Φ, Φ

απεβίωσε σε μικρή ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 info

13

 

Βασιλόπουλος Μιχαήλ του Νικολάου #2520

 

Μπίστη Ορτανσία του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Μπίστης Λιναρδάκης του Σταματέλου") #2524

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

131

 

Βασιλοπούλου Ιουλία του Μιχαήλ

 

 

 Φ

 

 

132

 

Βασιλόπουλος Νικόλαος του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 info

14

1915

Βασιλόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου #2521

 

Μεσσηνέζη Ευαγγελία του Σπύρου

 Φ

 

 

 

 

 

 Φ

Π,

 

 

141

 

Βασιλοπούλου Ειρήνη του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

142

 

Βασιλοπούλου Λασκαρώ του Ευαγγέλου #2529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

 

Γιαννίσης Βασίλειος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ") #2530

 

Βασιλοπούλου Λασκαρώ του Ευαγγέλου #2529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

15

 

Βασιλόπουλος Τηλέμαχος του Νικολάου #2522

 

Γιαννίση Σούλα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ") #2531

 info

 

 

 

 

 

 

 

 

151

 

Βασιλόπουλος Νικόλαος του Τηλεμάχου

 

 

 L, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Βασιλοπούλου Νικολάου του Ιωάννη

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών