Απόγονοι Βασιλοπούλου Νικολάου του Ιωάννη     Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Βασιλόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη #2401

 

Ο παπαΝίκος με καταγωγή από το Αργος, έβαλε τα ράσα στις 1 Οκτ. 1915. Στις Στενιές ήλθε σαν δημοδιδάσκαλος.

γάμος 1903

1879

Μαρή Ιουλία (Λασκαρώ) του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου") #2399

 Φ

 

 

 

 Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

 

 

 

11

1903

Βασιλόπουλος Ιωάννης του Νικολάου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

ξενιτεύτηκε στην Αμερική

 

 Φ

12

 

Βασιλοπούλου Φιφίκα του Νικολάου

 

 

απεβίωσε σε μικρή ηλικία

 

 

13

1913

Βασιλόπουλος Μιχαήλ του Νικολάου #2520

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

D

 

 

14

1915

Βασιλόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου #2521

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

  

15

1917

Βασιλόπουλος Τηλέμαχος του Νικολάου #2522

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

 Φ

16

 

Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου

 

 

Φ, Φ, Φ

απεβίωσε σε μικρή ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

13

 

Βασιλόπουλος Μιχαήλ του Νικολάου #2520

 

Μπίστη Ορτανσία του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Μπίστης Λιναρδάκης του Σταματέλου") #2524

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

131

 

Βασιλοπούλου Ιουλία του Μιχαήλ

 

 

 Φ

 

 

132

 

Βασιλόπουλος Νικόλαος του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

14

 

Βασιλόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου #2521

 

Μεσσηνέζη Ευαγγελία του Σπύρου #2527

 Φ

 

 

 

 

 

 Φ

 

 

141

 

Βασιλοπούλου Ειρήνη του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

142

 

Βασιλοπούλου Λασκαρώ του Ευαγγέλου #2529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

 

Γιαννίσης Βασίλειος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ") #2530

 

Βασιλοπούλου Λασκαρώ του Ευαγγέλου #2529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

15

 

Βασιλόπουλος Τηλέμαχος του Νικολάου #2522

 

Γιαννίση Σούλα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ") #2531

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

151

 

Βασιλόπουλος Νικόλαος του Τηλεμάχου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο