Της Αγίας Ειρήνης, 5 Μαΐου 1936 στο ομώνυμο μοναστήρι.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κυρία Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταματίου σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου

 

Από τα αριστερά προς τα δεξιά:

 

Χαζάπη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (12241),

Βεστάρχης Δημήτριος του Λεωνίδα (112), η σύζυγος του

Χαζάπη Χαρίκλεια του Νικολάου (1225),

Βεστάρχη Λασκαρώ του Λεωνίδα (111) και δίπλα της καθιστός ο σύζυγος της

Φαλαγκάς Θεοδόσιος του Γιαννούλη (1431).

 

Πίσω τους όρθιοι οι

Παλαιοκρασσά Αθηνά του Ανδρέα (Αθηνούλα) (12412) και ο σύζυγος της

Βεστάρχης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα (116).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες που επισκέφτηκαν μοναστήρια

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα