Της Αγίας Ειρήνης, 5 Μαΐου 1936 στο ομώνυμο μοναστήρι.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κυρία Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταματίου σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου

 

 

Από τα αριστερά προς τα δεξιά:

 

Χαζάπη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (12241) #208 info,

Βεστάρχης Δημήτριος του Λεωνίδα (112) - info , η σύζυγος του

Χαζάπη Χαρίκλεια του Νικολάου (1225) #1020 info,

Βεστάρχη Λασκαρώ του Λεωνίδα (111) #1011 και δίπλα της καθιστός ο σύζυγος της

Φαλαγκάς Θεοδόσιος του Γιαννούλη (1431) #1019 info.

 

Πίσω τους όρθιοι οι

Παλαιοκρασσά Αθηνά του Ανδρέα (Αθηνούλα) (12412) #60 και ο σύζυγος της

Βεστάρχης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα (116) #806 info.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες που επισκέφτηκαν μοναστήρια

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα