Ο Φαλαγκάς Θεοδόσιος του Γιαννούλη (1431) #1019

και η σύζυγος του Βεστάρχη Λασκαρώ του Λεωνίδα (111) #1011

 

Η φωτογραφία προέρχεται από τον 4ο τόμο των «Στενιώτικων» του Γ. Ι. Φαλαγκά

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα