Σαρρής Δημήτριος του Αντωνίου (135) #1553

 

 

                         

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1852. Απεβίωσε το 1923

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1847-1865,

 

Μητρώο Αρρένων 1845-1900 Στενιών Ανδρου: OTM-345

 

Δημοτολόγια: D53-3, D73-4,

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EklοKatal-4, EklοKatal-6,

 

Γάμος το 1882 με την Στεφάνου Μόσχα του Αντωνίου (14) #1481

Σημ. Στο αρχείο γάμων ο Αντώνης Σαρρής αναγράφεται «Σαρής» η δε Στεφάνου Μόσχα σαν «Ψαρού ή της Βασιλικής Μόσχα του Στεφ.»

 

Επάγγελμα: γεωργός

 

Κατοικία: Spitia-A2 (Α2β) και αναφορά στα Spitia-A3,

 

Παρεπώνυμο: Βήτης

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα