Πατέρας:   
Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,  #1476.
Μητέρα:   
Μαρία,  #1477.

12345
Μόσχα του Αντωνίου Στεφάνου, 1860  #1481.
1) Μαριώ του Δημητρίου Σαρρή, 1880
 #678.
1) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, Πειραιά
 #679.
2) Ασημιώ του Δημητρίου Σαρρή, 1883
 #1428.
3) Στέφανος Σαρρής του Δημητρίου, 1888
 #2421.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477