Ο Πολέμης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (141312) #1105

και η σύζυγος του Ρούσσου Μαρίκα του Λεονάρδου (12) #1112

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Καίτη Μπατή

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα