Ο Δαγιάσης Μιχαήλ του Ματθαίου (114) #735 και ο Μαργέτης Μιχαήλ του Ιωάννη (Λαός) (13) #3806

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Νικόλαος Αντώνογλου

Αριστερά ο Δαγιάσης και δεξιά ο Μαργέτης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα