Μαργέτη Μαρία του Μιχαήλ (131) #3817 σύζ. Μάγειρου Ευάγγελου του Αντώνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: MAL-15, MNI-134, MNI-135, SI-113,

 

5 Σε στιγμές χαράς: OiMageiroi

 

9 Με ορντινιές: Ord-AIN-124,

 

12 Από βαφτίσια: VaftisiaAgnostou,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γάμος με τον Μάγειρο Ευάγγελο του Αντωνίου (16) #3820 info, δύο τέκνα

 

Κατοικία: Spitia-K3 (Κ3χ),

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα