Πατέρας:   
Νικόλαος Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1917  #1109.
Μητέρα:   
Ζάννα του Νικολάου Φαλαγκά, 1924  #1125.

123
Κωνσταντίνος Πολέμης του Νικολάου, 1949  #1126.

σύζ.: Ειρήνη του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1957  #1128.

1) Νικόλαος Πολέμης του Κωνσταντίνου,
 #1129.
2) Μιχαήλ Πολέμης του Κωνσταντίνου,
 #1130.

Η πρώτη εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου (άνοιξη του 1984)  Ντίνος (Κωνσταντίνος) Ζαρμπής Συγγενείς στο Κακόβολο (γύρω στο 1952) Tης Θεοτόκου γύρω στο 1953

Μια ιστορία με τον παπα Πετρή και τον παπα Ζαννή
Η βάρδια της Πούκενας
Ο γεμιτζής παπάς
Δυο ιστορίες της Κατοχής
Το καπέλο της Μαριώς

Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Κωνσταντίνος Πολέμης του Γιαννούλη, 1869

 

1095

Ασημιώ του Ιωάννη Δουλμπέρη, 1874

 

1103

Νικόλαος Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1917

1109

Νικόλαος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1878

1962

Μανιώ του Γεωργίου Κουρτέση, 1886

 

1995

Ζάννα του Νικολάου Φαλαγκά, 1924

1125