Απόψεις των Στενιών, από παλιές καρτ-ποστάλ και φωτογραφίες.

 

 

1. Αποψη #1 των Στενιών από σημείο του δρόμου από τις Τρύπες προς τα Αποίκια.

2. Αποψη #2 των Στενιών από σημείο του δρόμου από τις Τρύπες προς τα Αποίκια.

3. Ο νέος δρόμος από τις Τρύπες προς τα Γιάλια.

4. Απόψη #1 των Στενιών από το δρόμο από τη Στρατολάτισσα προς τη Φάμπρικα.

5. Απόψη των Στενιών (από καρτ ποστάλ που τραβήχτηκε πριν το 1938).

6. Το Πέτρινο Γεφύρι

7. Αποψη #3 των Στενιών από σημείο του δρόμου από τις Τρύπες προς τα Αποίκια.

8. Απόψη #2 των Στενιών από το δρόμο από τη Στρατολάτισσα προς τη Φάμπρικα.

9. Αποψη της συνοικίας των Στενιών, Αγίας Βαρβάρας και της Πέρα Μπάντας μέχρι τα Γιάλια.

10. Αποψη της παραλίας των Γιαλίων από τον Παλαμαρδέτη

11. Αποψη του κέντρου των Στενιών από τον Κουκοτιάνο

12. Αποψη των Στενιών (1952)

 

Επιστροφή στον κατάλογο με τις περιοχές τα τοπωνύμια τα παρεκλήσια κλπ.